کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۳۹۲۶ ویدئو

کاندیداهای دموکرات در سومین مناظره چه گفتند؟

کاندیداهای دموکرات در سومین مناظره چه گفتند؟