کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۳۵۵۴ ویدئو

کوچک شمردن آمریکا توسط ظریف

ظریف: در افغانستان پس از 18 سال دنبال مذاکره با طالبان اند تا با خفت کمتری خارج شوند در عراق داعش را ساختند و در سوریه جز بدبختی برای خود و منطقه ایجاد نکردندامریکا که اینقدر به جنگ طلبی می نازد از جنگ ویتنام تاکنون در کدام جنگ پیروز شده؟ آیا این افتخار است برای یک ابرقدرت نظامی

تازه ترین ویدئوها