کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۸۶۳۳ ویدئو

انتقاد واعظ آشتیانی از وداورزنی و فدراسیون فوتبال به علت حاشیه ها تاخیر در شروع