کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۷۳۹۲۱ ویدئو

بررسی عملکرد آنتون گریزمان در مقابل چلسی

عملکرد گریزمان در اولین بازی خود برای آبی اناری ها در مقابل چلسی