کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۸۳۸۱ ویدئو

نماینده ای که در مجلس فروپاشی شوروی را به فروپاشی آینده انقلاب اسلامی تشبیه کرد؛

ببینیدسخنانی که برای برخی گران تمام شدعلت بی ادبی های امروز نماینده حزب مشارکت و تربت جام نسبت به سردار کریمی قدوسی نماینده ای که در نطق م