کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۱۳۹۹ ویدئو

خبر فوری و جنجالی_توقیف 3 نفتکش انگلیس توسط ایران_آیا جنگ نفتکشها آغاز شده

برنامه رو دست کاری از امید دانا دوستان و دشمنان برای از دست ندادن ما هر سه یوتیوب رودست را فالو داشته باشید لینک کانال اصلی لینک کانال دوم