کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۵۲۹۵ ویدئو

پیروزی ده گله آاس رم در دیدار تدارکاتی پیش فصل

پیروزی ده گله آاس رم در دیدار تدارکاتی پیش فصل در برابر حریفی از سری D ایتالیا