کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۱۲۲۹ ویدئو

حواشی روز اول تور یوونتوس در سنگاپور

حضور یوونتوس در سنگاپور برای بازیهای پیش فصل