کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۳۹۲۶ ویدئو

اقتدار ایران خط قرمز بی بی سی!

شبکه دولتی بی بی سی پس از تمجید کارشناس این شبکه از اقتدار ایران در مقابل آمریکا و انگلیس، مجبور شد سخنان او را قطع کند. اقتدار ایران خط قرمز بی بی سی!