کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۱۶۴۲ ویدئو

???? پایان‌بندی مورد نظر ساواک برای «گوزن‌ها»

مسعود کیمیایی برای نخستین بار سکانس تغییر یافته فیلم به ‌دستور ساواک را به نمایش درآورد ????مسعود کیمیایی گفت برای فیلمبرداری این سکانس، نیروهای امنیتی رژیم گذشته، یک کارگردان دیگر را سرصحنه آوردند و او تن به انجام چنین کاری نداده است. ???? پایان‌بندی مورد نظر ساواک برای «گوزن‌ه

تازه ترین ویدئوها