کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۵۲۹۵ ویدئو

اظهارات ترامپ در مورد پهپاد ایرانی که مدعی ساقط شدن آن است

ویدیو اظهارات ترامپ در مورد پهپاد ایرانی که مدعی ساقط شدن آن است از کانال News