کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۴۰۴۱ ویدئو

شادی مختاری:نگفتم فساد وجود ندارد اما برای من اتفاقی نیفتاده است