کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۶۷۳۱۰ ویدئو

مدلسازی آلودگی هوا phast 7.2 قسمت سوم (دکتر مصطفی کلهر)

آموزش مدلسازی آلودگی هوا مدلسازی صوت طراحی فلر مدلهای هواشناسی HSE aermod wrf cmaq hysplit calpuff adms flaresim phast aloha ive tanks cfd fluent iaqx hem airq pmf cmb surfer فیلمها و پ