کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۶۸۱۷ ویدئو

سوپ دال عدس

ترجمه کامل رسپی در لینک زیر http://cheshidani.com/orange-lentil-soup/