کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۲۳۱۱۹ ویدئو

رفت و برگشت خسارت بار پژو

با خروج آمریکا از برجام، پژو در خرداد 97 برای دومین بار از ایران خارج شد و حداقل 800 میلیون یورو خسارت به کشورمان وارد کرد. رفت و برگشت خسارت بار پژو