کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۳۱۹۰ ویدئو

وقتی سونیک میفهمه شاه آرتور واقعی کیه!

وای این لحظات گوگولی ترین لحظات سونیک و شوالیه ی سیاه هستن. به خصوص چهره ی سونیک وقتی که گفت: who?me? وقتی سونیک میفهمه شاه آرتور واقعی کیه!