کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۱۵۲۹ ویدئو

آموزش ساخت و اجرای کمپین استاندارد گوگل ادوردز

در این عنوان به ارزیابی اولیی ویژگهای مقدماتی مرتبط با طراحی کلمات کلیدی keywords و ادگروپ ad group در ساخت کمپین استاندارد گوگل ادوردز مپرد