کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۳۲۳۳ ویدئو

رفتار پلیس در نگاه مردم

هجمه های اخیر به پلیس در فضای مجازی با پشتوانه انتشار ویدیو از کتک زدن پلیس توسط فردی که ماشین مدل بالا داشت و یا انتشار ویدیو توجیهی فرهاد