کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۱۵۲۹ ویدئو

تصاویر شبکه RT روسیه از حمله موشکی سپاه به تروریست های کرد تجزیه طلب

تصاویر شبکه RT روسیه از حمله موشکی سپاه به تروریست های کرد تجزیه طلب