کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۱۵۲۹ ویدئو

بمباران مقرهای حزب تروریست دمکرات در اقلیم کردستان عراق توسط سپاه

بمباران مقرهای حزب تروریست دمکرات در اقلیم کردستان عراق توسط سپاه