کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۹۹۷ ویدئو

گلوله​ باران مقر تروریست‌ها در مرز‌های اقلیم کردستان عراق توسط سپاه

اصابت دقیق گلولهzwnjهای توپخانهzwnjای به مقرهای تروریستzwnjها حکایت از عملیاتی شدن یکی دیگر از دستاوردهای دفاعی کشور یعنی لیزری شدن گلولهzwnjها