کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۸۴ ویدئو

از رفتن به سمت صاحبان قدرت و ثروت پرهیز کنید

بهzwnjمناسبت ایام چهلمین سالگرد برگزاری اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در مردادماه 1358، ائمهzwnjی جمعهzwnjی سراسر کشور، با حضور در حسینی