کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۱۵۳۷ ویدئو

ساعت کاری در ادارات تغییری نمی کند

وزیر نیرو تصمیم بر این شد که ساعت کاری در تهران تغییر نکند به شرط آنکه ادارات در مصرف همکاری کنند