کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۶۷۲۱۲ ویدئو

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 6 - دینامو درسدن 1 (دوستانه)

دیدار دوستانه پاری سن ژرمن و دینامو درسدن

تاریخ 25 تیرماه