کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۱۵۲۹ ویدئو

???? | همراه با میهمانان عشق؛ از فرودگاه تا منزلگاه وحی

مسجد النبی(ص) در مدینه منوره، این روزها میزبان میهمانانی است که از چهار گوشه دنیا برای انجام مناسک حج تمتع در سرزمین وحی بسر می برند. ???? | همراه با میهمانان عشق؛ از فرودگاه تا منزلگاه وحی