کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۱۵۲۹ ویدئو

مینیون ها و غارنشینانCro Minion

داستان این انیمیشن کوتاه 5 دقیقه ای به زمان غارنشینان بازمی گردد، جایی که مینیون ها دچار دردسرهای عجیبی می شوند و مینیون ها و غارنشینانCro Minion