کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۱۶۱۸ ویدئو

جزئیات حمله به خودروی نماینده اصفهان در تهران

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با رد خبر سو،قصد به وی گفت هدف سارقان سرقت کیف بنده بوده است و من به صراحت مگویم که به بنده سو،قص