کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۵۸۳۴۶ ویدئو

آشنایی با مش قربون علی در اقتصاد ایران

آشنایی با مش قربون علی در اقتصاد ایران ، فردی که سواد او تا پنجم ابتدایی بود و مبالغ هنگفتی دلار وارد حساب او می شد. آشنایی با مش قربون علی در اقتصاد ایران