کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۶۶۰۸ ویدئو

وحید مرادی

یه روز تو آسمون عقابی داشتیم یه روز تو آسمون عقابی داشتیم همیشه منو اون یه خوابی داشتیم
شکست بد آری ای گلچین روزگار حالا من موندمو با این دل زار

فلک چه کردی با داداشی من خراب کردی چرا نقاشی من

گرفتی جونمو دلخوشی من گرفتی جونمو دلخوشی من