کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۷۶ ویدئو

واکنش رهبری به سرقت نفتکش ایرانی

فرازهایی از بیانات امروز رهبرانقلاب