کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۱۵۲۹ ویدئو

واکنش رهبری به سرقت نفتکش ایرانی

فرازهایی از بیانات امروز رهبرانقلاب