کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۷۱۴۲ ویدئو

بچّه های ایران - عمو پورنگ

بچّه های ایرانخواننده : عمو پورنگ (داریوش فرضیائی)سال انتشار 1384 هجری شمسی****متن ترانه : *****بهتر، نه ، بهترینه ، بهشت رو زمینهاین خاک آسمونی " ایران " ایران زمینهرود و نهر و دریایش کوه و دشت و صحرایشسرخ و سفید و سبزهاینجا ، آنجا ، هر جایشیاشاسین بو اوشاغلارمی جان نثار دریا کونکاکو سی کن دریا روایران اِس تموشا کون****بالا شمال با صفامیون کوه و دریاشرشره بارون ببینبرکت و رحمت خداپائین جنوب و بندرهمهد همه دلیرانلنج و کشتی و ماهی" خلیج فارس ایران "اینجا ، آنجا