کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۲۲۹۴۱ ویدئو

اولین تصاویر حادثه چشمه اعلای دماوند و زیر گرفتن مردم توسط راننده پراید

فرماندار دماوند درباره وقوع حادثه دیشب در چشم اعلا گفت علت این حادثهناتوانی راننده پراید در کنترل وسیله نقلیه بوده است و هیچ عمدی در کار ن