کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۵۲۹۵ ویدئو

توضیحات ظریف در چهارمین سالگرد امضای برجام

ظریف در چهارمین سالگرد امضای برجام: اگر به عقب برگردیم باز هم برجام را امضا خواهم نمود توضیحات ظریف در چهارمین سالگرد امضای برجام