کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۵۲۹۵ ویدئو

ظریف در نیویورک : اگه به 4 سال قبل برگردم باز هم برجام و امضا میکنم

ظرف در نوورک اگه به 4 سال قبل برگردم باز هم برجام و امضا میکنم وزیر خارجه کشورمان در نیویورک از بدعهدی آمریکا سخن گفت و درباره اروپایها