کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۵۲۹۵ ویدئو

اجرای زیبای پارسا خائف نیمه نهائی استعداد یابی عصر جدید

به احتمال 70 درصد پارسا برنده مسابقات فصل اول عصر جدید میشود