کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۴۰۴۱ ویدئو

اولین فیلم از دادگاه / داماد نجفی از رفتار خصوصی میترا استاد با خودش گفت !

علیرضا صدری 31 ساله داماد خانواده ی نجفی به عنوان یکی از مطلعین قتل میترا استاد به پشت تریبون دفاع رفت و از جزئیات صحنه ی قتل گفت به گزارش خ