کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۱۸۶۸ ویدئو

نجفی با چهره جدید در جلسه محاکمه امروز حاضر شد

برای اولین بار نجفی با ریش های سفید شده و چهره جدید وارد جلسه دادگاه شد محمد علی نجفی شهردار سابق تهران که به قتل همسر دوم خود متهم شده است