کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۱۸۶۸ ویدئو

سید حسن نصرالله : موشک‌ های مقاومت میتواند صهیونیست‌ ها را به عصر حجر بازگرداند

سید حسن نصرالله دبیرکل حز الله لبنان در سالگرد جنگ 33 روزه تمام نقاط رژیم صهیونیستی در تیررس موشهای ما قرار دارد اگر موش های مقاومت