کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۱۶۲۴ ویدئو

سید حسن نصرالله : ایران همواره تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کند

ایران به هیچ وجه در مقابل تحریم ها کمر خم نخواهد کرد بلکه همواره تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به م