کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۱۲۱۷۹ ویدئو

نگاهی به سرویس های استریم بازی و گوگل استیدیا

در این آیتم ویدیویی که نخستین بار در لودینگ 56 پخش شده بود ویژگی سرویس�های استریم بازی و به ویژه گوگل استیدیا را مرور کرده ایم

تازه ترین ویدئوها