کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۴۱ ویدئو

گل رز را بیشتر بشناسید | گل رز

در این ویدئو توضیحاتی در مورد گل رز، روش های تکثیر و شرایط نگهداری آن داده شده است - عصر گل آدرس مقاله daafd984-d8b1d8b2 آدرس سایت