کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۴۱ ویدئو

دشمن از نظر بیسمارک ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ و فیلسوف سقراط

ویدیوی دشمن از زبان بزرگان یادگاری از گروه دانشجویی اندیشه روشن تفرش در این ویدئوی زیبا جملاتی فوق العاده از اتو فون بیسمارک نخستین صد