کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۲۵۶۳ ویدئو

تمامی گلهای کای هاورتس در فصل 19-2018

مروری بر تمامی گلهای کای هاورتس در فصل 19-2018 بوندسلیگا