کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۷۶ ویدئو

آموزش اصطلاحات و لغات انگلیسی بااستفاده از کلیپهای جذاب

لذت یادگیری را در مرکز زبان های خارجی ایران استرالیا تجربه کنید.