کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۷۲ ویدئو

تفاوت شهرسازی شهرهای ایران و آمریکا( با نادیا)