کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۸۹۲۴۹ ویدئو

تفاوت شهرسازی شهرهای ایران و آمریکا( با نادیا)