کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۶۵۳ ویدئو

فولکس واگن ID.R الکتریکی باز هم رکورد شکست!

خودروی الکتریکی laquoفولکس واگن IDRraquo پس از رکوردشکنی در پیست نوربرگ رینگ و مسابقات پایکس پیکس، این بار موفق به ثبت رکوردی جدید در فستیوال سر