کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۶۹۹۰ ویدئو

طوطی که مانند سگها پارس میکند

طوطی که در بین سگ ها بزرگ شده است مانند آن ها دمش را تکان می دهد. طوطی که مانند سگها پارس میکند