کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۱۵۲۹ ویدئو

آنالیز صدای همایون شجریان با استاد آواز اهل ترکیه و شگفت زدگی... - قسمت اول

افتخاری برای ایران زمین همچون پدری بزرگوار آنالیز صدای همایون شجریان با استاد آواز اهل ترکیه و شگفت زدگی... - قسمت اول