کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۱۵۴ ویدئو

وزیر نفت: عراق جواب مارا نمیدهد / برادری مرادری مطرح نیست

وزیر نفت عراق جواب مارا نمیدهد برادری مرادری مطرح نیست