کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۲۰۷ ویدئو

ابهامات اینستکس؛ انتظارات بخش خصوصی چیست؟

مسعود خوانساری و محمدرضا انصاری نواب رئیس اتاق ایران معتقدند که اینستکس یک تعامل دو طرفه است که نیاز به همراهی شرکت های اروپایی دارد و حمایت دولت ها برای فعالیت آن کافی نیست. اگر موانع فعالیت آن برطرف شود، بخش خصوصی ایران آماده فعالیت با این ساز و کار است. ابهامات اینستکس؛ انتظا

تازه ترین ویدئوها